KKI - Kunnossa Kaiken Ikää

 

Suomen Ladun ja KKI:n projekti.

 

Tavoitteena on kannustaa liian vähän liikkuvat aikuiset aloittamaan
säännöllinen liikuntaharrastus ja kiinnittämään huomiota terveellisiin
elämäntapoihin tarjoamalla osallistujille henkilökohtainen kunto-ohjelma ja
yhteinen viikottainen hiihtotunti. Erityinen painopiste on innostaa väestöä
ulko- ja luontoliikuntaan.

SISÄLTÖ: Perustetaan "Hiihtämällä hyvä olo"- liikuntaryhmät (tiedotus
lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja liikuntatapahtumissa). Perustetaan kolme -
neljä kymmenen - kahdenkymmenen hengen ryhmää.  Ryhmät kokoontuvat joka
viikko kahden kuukauden ajan. Kokoontuminen kestää 1-2 tuntia/kerta. 

Aloitustilaisuus tammikuussa 2018, jossa luento sydän-ja verenkiertoasioista
(Sydänliitosta) sekä kerrotaan hankkeen sisällöstä. Yhteistyö Sydänliiton
kanssa olisi erittäin myönteistä.
1. kokoontumiskerta: kuntotestit (KKI) ohjatusti ja laaditaan jokaiselle
henkilökohtainen kunto-ohjelma. Ryhmät kokoontuvat kuntotesteihin samana
päivänä mutta eri kellonaikoihin. Ennen testiä terveyskartoitus.
2. kokoontumiskerta: Jaetaan kunto-ohjelmat ja ohjeistetaan harjoitteisiin ja
niiden suorittamiseen. Yhteinen lumikenkäilyretki/tai muu vastaava ja
saunailta. Ryhmäytyminen.
3. kokoontumiskerta: Välineoppia ja hiihtolenkki.
4. kokoontumiskerta: Perinteisen hiihtotavan opettelua ja hiihtolenkki.
5. kokoontumiskerta: Perinteisen hiihtotavan opettelua (mäkiharjoitteet) ja
hiihtolenkki.
6. kokoontumiskerta: Voitelukoulua ja hiihtolenkki.
7. kokoontumiskerta: Hiihtotekniikkavideoita (Suomen Latu) ja hiihtolenkki.
8. kokoontumiskerta: Vapaan hiihtotavan opettelua ja hiihtolenkki.
9. kokoontumiskerta: Vapaan hiihtotavan opettelua ja hiihtolenkki.
10. kokoontumiskerta: kuntotestit ja loppuyhteenveto.

Loppuyhteenvetotilaisuus: Palautteet, palkintojen jako ja illanistujaiset.
Ryhmässä osallistujat tsemppaavat toisiaan löytämään liikunnasta iloa ja
hyvää mieltä. Kokoontumiskerroilla on yhteinen hetki ja sen jälkeen
omatoiminen hiihtolenkki.

OSALLISTUJAMÄÄRÄT: 10 – 20 osallistujaa/ryhmä. Osallistuminen on
maksullista, esim. 30 €/osallistuja. Tällä tavalla saadaan henkilöt
sitoutumaan kahden kuukauden ajan viikottaisiin harjotteisiin.

OHJAAJAT: Luennoitsija Sydänliitosta, kuntotestit KKI-ohjeiden mukaan, onko
mahdollista käyttää joitakin opiskelijoita?, latuyhdistyksen ohjaajat,
hiihdon ammattilaisia.

Tiedotus tapahtuu lehtijutulla, lehti-ilmoituksella, sosiaalisessa mediassa,
ilmoitustauluilla, erilaisissa tapahtumissa ja  henkilökohtaisella kutsulla.

Tavoitteena on saada vähän tai ei ollenkaan liikkuvat aikuiset innostumaan
jostakin ulkoliikuntalajista tai liikunnasta ylipäätään ja löytämään
siitä säännöllinen elämäntapa.

Luodaan ryhmään "positiivinen paine", joka sitouttaa ja innostaa henkilöitä.
Pieni maksu sitouttaa myös osallistumaan ryhmään. Kuntotestit hankkeen alussa
ja lopussa. Ilmainen seuranta-ja kannusteportaali (HeiaHeia), jossa kannustetaan
ryhmänä ja seurataan omien liikuntasuoritusten määrää. Hankkeen
päättymisen jälkeen laaditaan loppuraportti.

Osallistujille jaetaan KKI-kuntokortit, KKI-kunto-oppaat ja Suomen Ladun
laatimia lajiesitteitä sekä ohjataan hyödyntämään Suomen Ladun
hiihtoportaalia. Ryhmä valitsee keskuudestaan parhaan kannustajan, joka
palkitaan projektin päätteeksi. Henkilökohtaisen kunto-ohjelman kautta
kannustetaan löytämään itselle mieluinen liikuntalaji ja säännöllinen
liikuntaharrastus.

Ilmottaudu Hannu Backmanille, p. 044 3320 232 tai hannu.backman@phnet.fi